حسین فاطمی برترین عکاس خبری
سال ۱۳۸۷ به انتخاب ۱۰۰ عکاس شاغل در مطبوعات و خبرگزاری‌ها دوشنبه ۲۵
آبان‌ماه میهمان جشنواره چهارم است و کارگاهی با موضوع عکاسی در افغانستان
ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.


به گزارش ستاد خبری چهارمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت حسین فاطمی که در
اختتامیه جشنواره دوربین.نت به عنوان عکاس برتر خبری انتخاب شد چندماهی
برای عکاسی در افغانستان بود و روز گذشته وارد ایران شده است .

در
این کارگاه حسین فاطمی از تجربیاتش در افغانستان و کشورهایی که عکاسی کرده
صحبت می‌کند و در پایان عکس‌هایی کشورهای مختلف که عکاسی کرده به حضار
نشان می‌دهد.


شایان ذکر است شنبه ۲۳ آبان رضا معطریان با موضوع عکاسی پرتره مطبوعاتی و
یکشنبه بهروز مهری با عنوان تجربه عکاسی ورزشی در میادین بین المللی صحبت
خواهند کرد و تجربیات خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند.

کارگاه‌های آموزشی چهارمین جشنواره دوربین.نت هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.