از روز دوشنبه دوم آذر ۸۸ نمایشگاه عکس کاوه فرزانه با عنوان «ایران: رویایی حقیقی» در طبقه هشتم سینما آزادی افتتاح می شود.
دراین نمایشگاه تا ۳۱ عکس در ابعاد مختلف با موضوع طبیعت ایران به نمایش گذاشته شده است.
کاوه فرزانه عکاس طبیعت، معماری و حیات وحش است.
نمایشگاه تا سی ام آذر ادامه دارد.