هیات موسس انجمن عکاسان ایران برای برگزاری مراسم نخستین مجمع عمومی، به همکاری داوطلبانه تعدادی از اعضای جوان پذیرفته شده نیاز دارد، لذا از اعضایی که می‌توانند در روز پنجشنبه بیست و ششم آذر با هیات موسس در اجرای هر چه باشکوه تر مراسم همکاری کنند درخواست می‌شود، آمادگی خود را تا تاریخ پنجشنبه نوزدهم آذر ۸۸ با تلفن‌های ۸۸۳۱۳۰۸۹ – ۰۹۳۷۹۵۹۳۳۸۹ به دبیرخانه انجمن اطلاع دهند.