دوره جدید کلاس «آموزش عکاسی پایه» سایت عکاسی، پنجشنبه دهم دی ۸۸ آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام تا هفتم دی است.
علیرضا روح نواز، مدرس کلاس عکاسی پایه، در این دوره هشت جلسه‌ای مباحث نور، ساختمان دوربین، نورسنجی، دیافراگم و شاتر، ثبت تصویر، ساختمان فیلم، حساسیت، لنزها و عدسی‌های کمکی، منابع نوری، فیلترها، مروری بر فرآیند ظهور و چاپ و ده‌ها مطلب پایه آموزشی دیگر، برای شروع عکاسی آنالوگ و دیجیتال را آموزش می‌دهد.
برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

دوره جدید «کلاس عکاسی تبلیغاتی» سایت عکاسی با همکاری مرکز عکاسی پرشیا از سه شنبه، ۱۵ دی آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام تا دوازدهم دی است.
پرهام تقی‌اف، مدرس کلاس عکاسی تبلیغاتی، در این دوره ده جلسه‌ای، مقدمه‌ای بر شناخت نور و نورپردازی در عکاسی، شناخت نورپردازی و کاربرد ابزارها درعکاسی تبلیغاتی، بررسی روش‌های نورپردازی اجسام خاص، چگونگی تاسیس یک استودیوی عکاسی تبلیغاتی، بررسی ارتباط عکاسی و تبلیغات (چگونگی ارتباط عکاسان با مدیران هنری و آژانس‌های تبلیغاتی در فرایند تبلیغات) در استودیو مجهز عکاسی تبلیغاتی به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود.
برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

دوره جدید «کارگاه نقد عکس» پنجشنبه دهم دی ۸۸ آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام تا هفتم دی است.
فرشید آذرنگ، در کارگاه نقد عکس مباحث آشنایی با عکاسان جهان، خوانش متون عکاسی و نقد و تفسیر عکس را دنبال می‌کند.
برای اطلاعات بیشتر درباره «کارگاه نقد عکس» به اینجا مراجعه کنید.

دوره جدید «کارگاه خلاق مجموعه عکس» پنجشنبه دهم دی ۸۸ آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام تا هفتم دی است. فرشید آذرنگ مدرس این کارگاه است.
موضوع این کارگاه ارائه، راهنمایی و پیشبرد ۴ پروژه عکاسی، بحث و تبادل نظر گروهی در مورد ایده پروژه‌ها و آثار خواهد بود.
این کارگاه با تمرکز بر انجام سه پروژه پیشنهادی و یک پروژه آزاد، در صدد شکل دهی به عکس‌ها وگفتارهایی است که قصدشان ارتقای درک، تحلیل و توان آفرینندگی هنرجو در حیطه عکاسی است.
پروژه‌های پیشنهادی در بستر فضای مسلط تاریخ عکاسی، طرح و ارائه می‌شوند و دربستری مستند و خلاق به رابطه عکاسی و واقعیت (دنیای پیرامون عینی و ذهنی) می‌پردازند. شیوه پیشبرد این امر، نه تلاش برای دستیابی به تک عکس‌های منفرد، پراکنده و اتفاقی، بلکه پیگیری و خلق مجموعه‌هایی است که ایده واحدی را (برای هر پروژه) دنبال می‌کنند و واجد انسجامی صوری و محتوایی‌اند و به طور مشخص از رابطه و واکنش عکاس/هنرمند با موضوع (عینی/ذهنی) خودش، مایه و منشا می‌گیرند.
برای اطلاعات بیشتر درباره «کارگاه خلاق مجموعه عکس» به اینجا مراجعه کنید.