از روز یکشنبه بیستم دی ۸۸ نمایشگاه عکس هاشم تیموری با عنوان طبیعت درون در خانه عکاسان افتتاح می‌شود.
در این نمایشگاه ۲۷ عکس ۳۰×۴۰ از خودروهای فرسوده و مرمت شده با نگاهی متفاوت تا ۲۴ دی به نمایش گذاشته شده است.
گالری شماره دو خانه عکاسان ایران، نتهای غربی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ