گالری شماره ۲ کتابخانه مرکزی اصفهان از شنبه بیست و ششم دی تا  بهمن پذیرای بازدیدکنندگان نمایشگاه عکس «زنده رود یا …» خواهد بود. این نمایشگاه توسط اعضای کانون پرتو آبی اصفهان و با موضوع خشکسالی اخیر زاینده رود با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان به مدت یک هفته برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه ۳۸ قطعه عکس در ابعاد ۴۰×30 سانتیمتر به نمایش گذاشته خواهد شد.
امیر عرب بیگی، ایمان اعتمادی فر، حسین شجاعی منش، حامد قصری، کاوه زرافشان، محمد سلطان الکتابی، محدثه ساطع، الهام نویدفر، بهناز عابدی، حمیدرضا نیکومرام، فاطمه صمدی، مصطفی شیرزادی، محمد بانکی و استاد حسن مقیمی عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند.
ساعات بازدید: روزها، صبح ۸ الی ۱۲ – عصر ۱۵ الی ۱۹
مکان: اصفهان، خیابان باغ گلدسته کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان گالری شماره ۲