این هفته، برنامه دوقدم مانده به صبح، میزبان محمدرضا بهارناز است. وی در این برنامه که دوشنبه پنجم بهمن از حدود ساعت دوازده نیمه شب از شبکه چهارسیما بطور مستقیم پخش خواهد شد حضور یافته و ضمن نمایش نمونه‌هایی از آثار خود با کارشناس مجری برنامه افشین شاهرودی به گفتگو خواهد نشست. در این گفتگو به روال هفته‌های گذشته، کارهای نمایش داده شده مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
محمدرضا بهارناز سال‌هاست در زمینه عشایر ایران عکاسی می‌کند و از افرادی است که بطور مستمر این موضوع را دنبال کرده است.