881108.jpg

نمایشی از آثار عکاسی، نقاشی، مجسمه، چیدمان، ویدئو و هنر میان‏رسانه‏یی با عنوان "تهران؛ حقیقی یا مجازی" روز جمعه نهم بهمن‏ ۸۸ در گالری آران افتتاح می‏شود.
ساسان ابری، مهرداد ابوترابی، محتبی امینی، مرضیه باقری، امیرعلی بشیری، نسیم پیرهادی، علیرضا جهرمی، مصطفی چوبتراش زاده، علی چیت ساز، مصطفی دره باغی، زینب سالاروند، شیما سهرابی، پیمان شفیعی زاده، دلبر شهباز، هادی عالیجانی، پگاه علاقبند، آرش فایض، حامد فرهنگی، ابتهاج قنادزاده، امین میثمی، مانیا کریمیان پور، باربد گلشیری، بهداد لاهوتی، قاسم محمدی، مرجان مدنی رزاقی، نفیسه مفیدی، سینا ممتحنی، امیر موبد، امیر موسوی، پیلار میلا، زهرا نبوی، آناهیتا نوروزی،  هنرمندانی هستند که آثارشان را می‏توان در این مجموعه یافت.

این نمایشگاه به یاد مهدی سحابی برگزار شده است و در مقدمه کاتالوگ نمایشگاه آمده است:
فقط لحظه‌ای از گذشته؟ نه، شاید خیلی بیشتر از این؛ چیزی که چون در گذشته و در حال مشترک است از هر دو بسیار اساسی‌تر است. چه بسیار بارها که از زندگی واقعیت دلسردم کرده بود زیرا در زمانی که با آن رویارو می‌شدم تخلیم، که تنها وسیله لذت بردنم از زیبایی بود، بموجب این قانونِ ناگزیز که فقط چیزی را می‌توان مجسم کرد که غایب باشد، نمی‌توانست با واقعیت سازگار شود……اما همین که صدایی یا بویی را که در گذشته شنیده بودی دوباره، در آنِ واحد در حال و در گذشته بشنوی، صدا و بوی که واقعی است اما فعلی نیست، آرمانی است اما انتزاعی نیست…… یک دقیقه آزاد شده از بند زمان انسان آزاد شده از بند زمان را در درونمان باز می‌آفریند تا آن دقیقه را حس کند.
(زمان بازیافته_مارسل پروست. ترجمه مهدی سحابی_ جلد هفتم نشر مرکز ص ۲۱۶)

نمایشگاه تا چهارشنبه بیست و یک بهمن ادامه دارد. ساعت بازدید در روز افتتاح ۱۵ تا ۲۱ و روزهای بعد ۱۱ تا ۱۹ است. گالری آران جمعه‌های غیر از افتتاحیه تعطیل است.
گالری آران، کریم‏خان، خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲