مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، برگزار کننده مسابقه عکاسی «خانه معاصر ایرانی»اعلام کرد با توجه به تماس و درخواست دانشجویان، هنرمندان و عکاسان محترم مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این مسابقه تا سی‌ام فرودین ۸۹ تمدید شد.
امید است این فرصت موجب تولید آثار ارزشمند با محورهای اعلام شده مسابقه باشد.
[فراخوان مسابقه]