حسن قائدی که مسئولیت دبیری عکس خبرگزاری فارس را از شهریور سال گذشته عهده دار شده بود پس از چندین مرتبه استعفا، عصر دیروز پس از شش سال حضور در خبرگزاری فارس با این خبرگزاری خداحافظی کرد.
قائدی در سال ۱۳۸۳ به دعوت مجید سعیدی دبیر عکس وقت خبرگزاری فارس  در این خبرگزاری مشغول بکار شد. او عکاسی را در سال ۱۳۷۵ از انجمن سینمای جوان اهواز آغاز و در سال ۷۶ فعالیت مطبوعاتی خود را با عکاسی در مطبوعات استانی و نمایندگی روزنامه‌های سراسری در استان خوزستان شروع کرد.
قائدی، چهارمین دبیر عکس خبرگزاری فارس پس از محمدحسین حیدری، مجید سعیدی و علی آقاربیع بوده است.

خبر تکمیلی:
ناصر عظیمی عهده دار مدیریت سرویس عکس خبرگزاری فارس شد. +