گالری بومرنگ از روز جمعه بیست و هفتم فروردین۸۹ همزمان میزبان دو نمایشگاه انفرادی فوتو اینستالیشن است. در سالن شماره ۱ گالری، دوازه اثر فوتو اینستالیشن از شیوا انصاری فرد و در سالن شماره ۲ گالری دوازده اثر فوتو اینستالیشن از پدرام بالداری به نمایش در می آید. این نمایشگاه تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ ادامه دارد.
زمان بازدید ۱۶ تا ۲۰
گالری بومرنگ، خیابان وزرا، کوچه دهم، پلاک ۱۵