دبیرخانه مسابقه سراسری عکس تجلی عاشورا و فجر ضمن انتشار اسامی راه یافته گان اعلام کرد، در این مسابقه ۴۷۲ عکاس با ۴۱۷۱ عکس از سراسر کشور شرکت کردند که ۱۰۰ عکس از ۶۵ عکاس به بخش مسابقه و نمایشگاه راه یافته است.
چهارشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۷ عصر مراسم اهدای جوایز و افتتاح نمایشگاه برگزار خواهد شد.
بخش عاشورا: سید علی حسینی فر، مجتبی عابدینی بی بالانی، محمد حبیبی پاشاکلایی، رضاگلچین کوهی (۲ اثر)، خلیل رشنوی، مرتضی رفیع خواه (۲ اثر)، حسین بهارلو، علی سامعی، نوید ریحانی(۳ اثر)، جمشید فرجوند فردا(۲ اثر)، یوسف اکبری پابندی(۳اثر)، رضا زارع، غلامحسین شکرانی مقدم (۳اثر)، عبدالرحمن مجرد، محسن غلامی، مجتبی محمدی، ناصر محمدی (۳اثر)، ابراهیم سی سان، محمد سینایی، جاوید تفضلی (۲اثر)، نقی خوش خلق، سعید عامری، احمد تاجی، محمد موسوی (۲اثر)، امیر اسدخانی، علی حسن زاده، سیده تارا هادی پور، محمود بازدار، سجاداورند (۲اثر)، ساسان جوادنیا، زهرا عبدالحسینی، محمد اسلامی، کاوه بغدادچی (۲ اثر)، حامد مطلق حسینی، جعفر بزاز پور (۳ اثر )، امین پاسی شیرازی، سید اسماعیل موسوی (۲ اثر )، جواد عسکر اوغلی(۴ اثر)، مجید عسکر اوغلی، جلال شمس اذران (۲ اثر )، سید محسن مهری، محمد هادیان (۲اثر)، مسعود رضایی، علیرضا عباسی، ساسان فهیمی، روح الله تامهری، سید هاشم شاکری، آسیه رضوانی، سیده زهرا عابدی، حمیدرضا گوهری، قادر عاقلی  
بخش فجر: مسعود سلیمانی، زهرا ایمان زاده، محسن غلامی (۴ اثر)، مجتبی محمدی، فرامرز عامل بردبار، ناصر محمدی، محسن رضایی، محمود میر بزرگ، اسحاق آقایی، فاطمه عرفانیان، محسن ابراهیمی، ابراهیم کوچکی، سعید عامری، حسن بادلی، میعاد آخی (۲ اثر)، محمدمهدی گرجی، بهنام صدیقی (۲ اثر)، جعفربزاز پور، محمد رضایی، سید هاشم شاکری