890317_2.jpg
 

موزه عکسخانه شهر یکصدو سی و نهمین نمایشگاه عکس خود را با عنوان «عکس‌هایی از زندگی مردم در دهه ۱۳۰۰ شمسی» افتتاح می‌کند.
در این نمایشگاه بیست و دو  عکس قدیمی در ابعاد مختلف و مربوط به دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی از زندگی روزمره مردم در ۸۰ تا ۹۰ سال پیش به نمایش گذاشته شده است.
عکس‌های این مجموعه از آرشیو ناصرالدین حسن‌زاده -از مجموعه داران عکسهای قدیمی- انتخاب شده است.
نمایشگاه هفدهم خرداد افتتاح و تا چهارم تیر۸۹ ادامه دارد.
ساعت بازدید شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۳ -۱۴ تا ۱۷ – جمعه ها ۱۰ تا ۱۶