دوازدهمین دوسالانه عکس ایران با همکاری انجمن عکاسان و مرکز هنرهای تجسمی دی ماه در یزد برگزار خواهد شد.
این نتیجه مباحث مطرح شده در اولین جلسه مشترک مرکز هنرهای تجسمی با انجمن عکاسان ایران است.
در این جلسه، که سه شنبه هجدهم خرداد در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، محمود شالویی مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی و اسماعیل عباسی، فرزاد هاشمی و سیف الله صمدیان از اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان شرکت داشتند.
قرار است در جلسات بعدی ریز شرایط انجمن، برای برگزاری این دوسالانه، به مرکز اعلام شود و در صورت توافق وارد مرحله اجرایی شوند.
لازم به یادآوری است دفتر امور هنرهای تجسمی پس از برگزاری یازدهمین دوسالانه، شورایی را  برای برنامه ریزی دوسالانه پیش رو معرفی کرد. سیدعباس میرهاشمی، اسماعیل عباسی، مسعود زنده روح کرمانی، علیرضا کریمی صارمی، افشین شاهرودی و فرهاد سلیمانی، اعضای این شورا بودند.
این افراد به استناد آیین‌نامه اجرایی برگزاری دوسالانه‌های ملی مصوبه خرداد ۸۷ دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. بر اساس این آیین‌نامه قرار بود علاوه بر اعضای شورای برنامه ریزی، شش نفر، به عنوان اعضای شورای هنری، درباره شیوه برگزاری دوازدهمین دوسالانه عکس ایران تصمیم گیری کنند.

– شورای برنامه‌ریزی دوازدهمین دوسالانه عکس (سه شنبه ۲۹ بهمن ۸۷) +
– دوازدهمین دوسالانه عکس ایران در دو بخش (یکشنبه ۱۷ خرداد ۸۸) +