890416.jpg

از روز جمعه هجدهم تیر ۸۹ نمایشگاه عکس و چیدمان احسان علیرضایی در گالری بومرنگ افتتاح می‌شود.
این نمایشگاه با عنوان I need therefore I am پروژه‌ای است که مصادیق خود را از آثار ادبی و فلسفی و هنری دوران معاصر الهام گرفته است.
در این نمایشگاه ده عکس و چیدمان که هر یک با شیوه‌های متفاوت اجرا شده‌اند به نمایش در می‌آید.
این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۲۸ تیر۱۳۸۹ ادامه دارد.
ساعت بازدید: ۴ تا ۸
گالری بومرنگ خیابان وزرا کوجه دهم پلاک ۱۵