روابط عمومی اولین جشنواره عکس شمس اسامی راه‌یافتگان به نمایشگاه این جشنواره را اعلام کرد.
سیدعلی حسینی‌فر، فاطمه خوشبویی، نقی خوش‌خلق، سیدمیکاییل موسوی ،صادق سوری، علی صاحب الزمان، علیرضا صمدی، هادی فائزی، زینب عربی، رضا عنصر سیار، حسن رضایی، محمود بازدار، بهنام صدیقی، محسن تورع، سیدرضا مهری، نصرالله شهنازی، پیام اکبری، مصطفی مجیدی، مرتضی مهدی‌زاده، یوسف اکبری، فاطمه کارآزاد، علیرضا عطاریانی، عهدیه میرصادقی، حسین بهارلو، رضا جلالی، مهدی مریزاد، منصوره معتمدی، فرامرز عادل بردبار، احمد معینی جم ،معصومه شمسی، بهنام صحوی، محمد نیک عهد، ابراهیم سیسان، محمدرضا توجه، فهیمه اکبری، پروانه طایرنژاد، صابر زمانی، امیرحسین ذوالفقاری، مهدی مریزاد، امین نظری ،مازیار نیک خلق، حمید ادب‌زاده، علی صفری، امان‌الله خسروی، امیر گرشاسبی، جمشید فرج‌وند، عصمت نباتی، علیرضا عطاریانی، آزاده نوزاد، عفت برزویی، اسماعیل داوری، رئوف محسنی، جاوید تفضلی، روح‌الله محمودی، مصطفی مجیدی نسب، هاجر بیک محمدی عکاسان راه یافته به این مسابقه هستند.