دبیرخانه مسابقه «در جستجوی فرم» زمان ارسال آثار به برنامه شانزدهمین سالگرد خانه عکاسان ایران را تمدید کرد.

دبیرخانه مسابقه «در جستجوی فرم» مهلت ارسال عکس برای جشن سالگرد خانه عکاسان ایران را که هر ساله با موضوعی متفاوت برگزار می‌شود را تا هفتم شهریور تمدید کرد.

 با توجه به اینکه زمان ارسال فراخوان تا پایان مهلت ارسال برای دریافت عکس‌های عکاسان زمان کوتاهی بود و بسیاری از علاقه مندان برای شرکت در این مراسم نتوانستند آثار خود را در مدت زمان اعلام شده ارسال کنند لذا مدت زمان ارسال آثار به دبیرخانه تا هفتم شهریور تمدید شد.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند فرم فراخوان را از پایگاه اینترنتی خانه عکاسان ایران دریافت کنند.

شانزدهمین سالگرد خانه عکاسان ایران دهم مهر با نمایش عکس‌های مسابقه «در جستجوی فرم» و نمایش گنجینه خانه عکاسان ایران برگزار می‌شود.