اولین هفته‌نامه تخصصی عکس ایران «کاغذ با تله»، نشریه داخلی اولین آژانس عکس خبری خصوصی ایران، دوربین.نت منتشر شد.

به گزارش دوربین.نت، یکشنبه چهاردهمین روز شهریور ماه جاری، «کاغذ با تله» اولین هفته‌نامه تخصصی عکس زیر نظر شورای سردبیران متشکل از سبحان محمدیان، جعفر تکبیری، بهناز شیروانی، و سعید کیائی با مسئولیت احسان رأفتی، منتشر شد.

اولین شماره هفته‌نامه تخصصی عکس «کاغذ با تله» در ۱۶ صفحه شامل مصاحبه‌ای با سیدمحسن سجادی، عکاس و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات و یادداشت‌هایی از سبحان محمدیان و سعید کیائی و به همراه معرفی کامل دوربین کانون ۷D و سفرنامه و گزارش تصویری منتشر شده است.

لازم به ذکر است «کاغذ با تله» پیش از این به صورت ماهنامه، از سوی آژانس عکس خبری ایران دوربین.نت منتشر شده بود.