890705.jpg

چهارشنبه هفتم مهر ۸۹ نمایشگاه عکس بابک برزویه با عنوان «بانگ چرخ» در گالری پردیس ملت افتتاح می‌شود.
موضوع عکس‌ها به مراسم سماع در قونیه اختصاص دارد.
مراسم افتتاحیه: هفتم مهر از ساعت ۱۹ تا ۲۲
این نمایشگاه تا یکشنبه یازدهم مهر ۸۹ از ساعت ۱۱ تا ۲۰ ادامه دارد.
گالری پردیس ملت، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش