به گزارش دبیرخانه جشنواره تصویر استاندارد، به شرکت‌کنندگان در بخش عکس جشنواره‌ی تصویر استاندارد، تا پانزدهم مهرماه جاری مهلت داده شده است تا آثارشان را به ‌این جشنواره ارسال کنند. پیش از این هنرمندان عکاس تا دهم مهرماه فرصت حضور داشتند.
هر شرکت کننده در بخش عکس امکان ارایه مجموعا ۳۵ عکس را در موضوع های مختلف این جشنواره خواهند داشت. هر هنرمند عکاس حداکثر پنج اثر را می‌تواند در هر بخش شرکت دهد.
طبق اعلام دبیرخانه جشنواره به هر تک عکس راه یافته به مسابقه مبلغ پانصدهزار ریال پرداخت خواهد شد و مجموع جوایز اعطایی به برگزیدگان در بخش‌های مختلف جشنواره به بیش از ۵۰ سکه ی بهار آزادی می‌رسد.
استاندارد و جامعه (زندگی فردی و اجتماعی)، فرهنگ و آموزش، بهداشت و سلامت، اقتصاد و صنعت و انرژی، محیط زیست مضوع بخش های مختلف این جشنواره است.
این جشنواره بخش ویژه هم دارد؛ "استانداردها جهان را برای همه دست یافتنی می‌کند". این شعار سازمان ایزو در سال ۲۰۱۰ است و نگرش ویژه این سازمان به «نابینایان» در پیام امسال ایزو، این بخش به شکلی ویژه برای تولید و ارائه آثار در نظر گرفته شده است.
این جشنواره ازسوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هدف ارایه تصویری مبتنی بر مولفه‌های استاندارد و موقعیت‌های غیراستاندارد و همچنین ساز و کار بهبود وضع موجود، توجه به اهمیت مقوله استاندارد در دنیا و اهتمام مسؤولان کشور به این حوزه تدارک دیده شده و از هنرمندان برای ارایه تصویر هنرمندانه‌ای از مولفه‌ها و دغدغه‌ها در حوزه استاندارد دعوت شده است.
اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری معاونت پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی، برگزارکنندگان نخستین دوره ی جشنواره «تصویر استاندارد» هستند. [اطلاعات بیشتر]