سایت عکسبازی با همکاری مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه لندن اقدام به برگزاری فراخوان عکسی با موضوع «آهان…..این ایرونیه» کرده است که در آن از شما عکاسان دعوت شده تا با یک عکس «ایرونی» را برای بازدید کنندگان ترسیم کنید. چه چیزی از همه جنبه‌های ایرانی بودنمان از همه شاخص‌تر است؟ غذاها، ماشین‌ها، خانه‌ها، فامیل‌ها، کوه‌ها یا رانندگی‌ها؟
شما می‌توانید با ارسال یک عکس به سایت در این نمایشگاه که به صورت اسلاید شو، ۲۴ مهر در مراسم افتتاح مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه لندن برگزار می‌شود با ما همراه باشید.
آخرین مهلت ارسال عکس به سایت عکسبازی: ۲۰ مهر ۱۳۸۹