سی وپنجمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران درتاریخ یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۸۹درخانه ی هنرمندان ایران برگزار گردید. در این جلسه موارد زیر مورد بحث وبررسی قرار گرفت:

۱- در ادامه گفتگوهای جلسات اخیر به بررسی آئین نامه داخلی و شرح وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات هیئت مدیره‌ی انجمن پرداخته شد که پس از مدت‌ها کار کارشناسانه با هدف تعین ساختارهای عملی اداره امور انجمن و مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات هریک از اعضاء هیئت مدیره تهیه شده و روش‌های کار آنان را چه در زمان حال با ترکیب فعلی هیئت مدیره و چه در آینده که افراد دیگری عهده‌دار این مسئولیت خواهند بود تعین می‌کند. از آنجا که این موضوع در آینده و اداره امور انجمن نقش سرنوشت سازی دارد لازم بوده و هست که با دقت نظر و ریزبینی زیادی به آن پرداخته شود. هیئت مدیره در تلاش است که در صورت امکان در ادامه جلسات زیادی که تاکنون به این موضوع پرداخته تا پیش از برگزاری مجمع عمومی بعدی انجمن این موضوع مهم را تکمیل و به تصویب برساند.

۲- بار دیگر استعفای آقای اسماعیل عباسی که ماه‌هاست بر آن پافشاری می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با این استعفا موافقت گردید. توضیحا جهت اطلاع اعضاء انجمن،  آقای عباسی در نخستین جلسه‌ی پس از برگزاری مجمع عمومی در آذرماه سال ۸۸ ،  در تاریخ دوازدهم دیماه سال ۸۸ به دلیل مشغله‌های شخصی از عضویت در هیئت مدیره استعفا داده بودند لیکن هیئت مدیره به دلیل اینکه حضور ایشان را در انجمن به دلیل شخصیت والا و سلامت اجتماعی شان مفید و موثر می‌دانست و کماکان نیز بر همین اعتقاد است با استعفای ایشان موافقت نکرد. لیکن ایشان از آن زمان تاکنون بارها و مصرا بر این استعفا پافشاری کرده‌اند که در نهایت هیئت مدیره علیرغم میل خود با کمال تاسف ناچار از پذیرش استعفای ایشان گردید. بدین ترتیب با قبول این استعفا آقای سعید دستوری نخستین عضو علی البدل به جای ایشان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره معرفی می‌گردند.

۳- آقای افشین شاهرودی به دلیل بیماری طی هفته‌ی آینده مورد عمل جراحی قرار می‌گیرند و بر اساس تجویز پزشکان به مدت دو ماه امکان حضور در جلسات را نخواهند داشت لذا به درخواست خود ایشان با توجه با اینکه می‌بایست هرچه زودتر آئین نامه داخلی و شرح وظایف و اختیارات اعضاء هیئت مدیره تکمیل و به تصویب برسد، مقرر گردید که تا بهبودی ایشان، آقای مسعودزنده روح کرمانی عضو دیگر علی البدل که سوابق اجرایی مفیدی در چنین مواردی دارند با حق رای در جلسات هیئت مدیره حضور یابند.

۴- مقرر شد که رسیدگی به تقاضاهای تازه عضویت در انجمن طی دو هفته آینده انجام شود و بلافاصله نام اعضاء تازه نیز اعلام گردد.