890729.jpg

اولین نمایشگاه انفرادی رضا قاسمی زرنوشه با عنوان «زن» اول آبان در گالری دانشکده هنر نیشابور افتتاح می‌شود.
عکس‌های این نمایشگاه، مجموعه عکسی در باب زن و زنانگی است که خود در قالب پنج مجموعه عکس ارائه شده و بیانگر درونیات عکاس در مورد این موضوع است.
این مجموعه که با تیتر«عکس‌نوشته‌ها» ارائه شده، نوشتاری است که با قلم دوربین نگاشته شده و با تأثیرپذیری از روح جامعه امروز در این تصاویر تجلی یافته است.
رضا قاسمی، فارغ‌التحصیل گرافیک از دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن عکاسان ایران است و سابقه شرکت در چندین جشنواره عکس داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد.
نمایشگاه از سوم آبان ادامه دارد.
نیشابور، ابتدای شهرک بهداری (حاشیه اتوبان)، روبروی فرمانداری، مجتمع آموزش عالی نیشابور، دانشکده هنر