890825_5.jpg

پنجشنبه بیست و هشتم آبان نمایشگاه عکس محمدرضا رئیسی با عنوان «خانه، تصویری از جهان» در گالری آریا افتتاح می‌شود.
عکاس درباره نمایشگاهش نوشته است: «مکان: خانه، زمان: نیمه ی دوم سال خورشیدی، همه چیز دگرگون شده. سردتر می‌شود. مه، درختان آن سوی رودخانه را در خود فرو می‌برد. درختانی که روزگاری ریشه‌ها و شاخه‌هایشان را به رخ زمین و آسمان کشیده و زندگی را نعره می‌زدند، با سکوتشان در برابر نیستی، مرگ را نجوا می‌کنند. زمین گویا عهد خویش با آسمان را از یاد برده است؛ و نه چون مادری زاینده، که همچون جلادی قسم خورده، زندگی را بازمی‌ستاند.
بارها هنگام سپیده دم، گاهِ پاکی و راستی، با ره توشۀ نیاز، رهسپار آن خانه شدم و هربار با کوله باری سرشار از نیستی و تصاویری از پیمانه‌هایی پر از هیچ، بازگشتم؛ بی نیاز. سیراب از سکون، سیراب از سکوت، سیراب از ظلمت.
خانه اما از عمرش غریب به چهل سال می‌گذرد. ایوان ورودی دیرگاهی است بر اثر هجوم گیاهان رونده، در تاریکی به سر می‌برد. پنجره‌ها که روزگاری روشنایی و هوای پاک روز را درود و ظلمت شب را بدرود می‌گفتند، از جا درآمده اند. بوی نم می‌آید. ساکنین خانه . . . از آنها هم هرگز خبری نیامد . . . گاهی اما، صدای کلاغی از دوردست شنیده می‌شود …
سایه‌ی افسرده‌ام، لیک التفات نیستی
فتابم می‌کند، گر بی‌نقابم می‌کند / بیدل دهلوی»
محمدرضا رئیسی، متولد ۱۳۶۲ تهران، فارع التحصیل رشته عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران است و پیش از این در دو نمایشگاه گروهی شرکت کرده است.
نمایشگاه تا هشتم آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد.
گالری آریا، خیایان ولیعصر، بالاتر از سه راه دکتر بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۱۰