890924.jpg


امیرحسین مددی و فرید ثانی نگاه خود به جغرافیای طبیعی و انسانی ایران در طول بیش از ۲۵۰۰۰ کیلومتر سفر طی چهارسال گذشته را در قالب نمایشگاه عکس مستند با رویکرد هنری با عنوان «سفر در قاب» به نمایش گذاشته‌اند. در این نمایشگاه ۳۰ عکس مستند مطابق با تعریف جهانی عکاسی سفر، از مناظر طبیعی و زندگی بومی نقاط مختلفی از ایران در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته می‌شود.
عکاسی سفر شاخه‌ای از عکاسی است که احساسی از یک زمان یا مکان،  تصویر یک سرزمین، مردم آن سرزمین، یا یک فرهنگ در حالت طبیعی آنرا نشان دهد و  محدودیت جغرافیایی ندارد.
امیرحسین مددی و فرید ثانی از اعضای انجمن عکاسی ایران و  مجموعا سابقه حضور در بیش از هشت جشنواره داخلی و ده جشنواره معتبر خارجی به همراه کسب چند جایزه و تقدیرنامه را دارند.
افتتاحیه: یک شنبه ۲۸ آذر ماه ساعت ۱۷ الی ۲۰
نمایشگاه تا سوم دی ادامه دارد.
خانه هنرمندان ایران، خیابان طالقانی، بعد از ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، تالار پاییز