داوران هشتمین سوگواره سراسری عکس باعاشوراییان از سوی دبیرخانه این سوگواره معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری زنجان، رسول اولیاء زاده، حسن غفاری، امیرعلی جوادیان و زین العابدین نصیری رییس انجمن سینمای جوان زنجان به عنوان داوران سوگواره هشتم انتخاب شدند.
پس از پایان مهلت دریافت آثار که نیمه دی ماه اعلام شده است، هیأت داوران بیست و سوم دی ماه آثار رسیده به دبیرخانه سوگواره را مورد بازبینی و داوری قرار می دهند.
گفتنی است آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان این سوگواره نیز بهمن ماه سال جاری در زنجان برگزار خواهد شد. [فراخوان]