کامران عدل با مجموعه عکس «از آسمان آبی تا دید دوم» عصر جمعه هفدهم دی ماه به گالری شیرین می‌رود. او در این نمایشگاه انفرادی ۲۰ عکس نواری را روی دیوار شیرین به تماشا می‌گذارد. این عکس‌ها که عرض ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر و طول ۷۰ سانتی متر دارند در قاب‌های ۹۰×۶۰ ارائه می‌شوند. عدل، براساس مفهوم هر عکس برای آنها قیمت تعیین کرده است و این قیمت‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
این نمایشگاه تا دو هفته ادامه دارد.
گالری شیرین واقع در بلوار اندرزگو ـ خیابان سلیمی ـ باغ انجمن خوشنویسان