دبیرخانه هشتمین سوگواره عکس با عاشوراییان آخرین مهلت ارسال آثار به این سوگواره را به مدت ۴ روز و تا نوزدهم دی تمدید کرد.
امام حسین(ع) و ایران، عزاداری مناطق مختلف کشور، عاشورا و نماز ظهر عاشورا، ارادت مردم نسبت به امام حسین(ع)، عزاداری مردم در ایام سوگواری و … موضوعات این سوگواره هستند و رسول اولیاء زاده، حسن غفاری، امیرعلی جوادیان و زین العابدین نصیری رییس انجمن سینمای جوان زنجان به عنوان داوران سوگواره هشتم معرفی شدند.