مدیریت امور هنری شهرداری مشهد و انجمن عکاسان خراسان رضوی برگزار می‌کنند

محورهای موضوعی جشنواره:
۱- شهر ِ رضا (ع)
 (جلوههای حضور معنوی حضرت رضا (ع) در زندگی مردم مشهد، زائرین، و بازتاب این حضور معنوی در فضای شهری)
۲- مناظر شهری مشهد
 (شامل معماری، بافت شهری، می‌ادین، بازار‌ها، کوی و برزن، مکانهای زیارتی و توریستی، گردشگاه‌ها، و تمامی نمادهای شهر مشهد)
۳- زندگی روزمره
 (فرهنگ عامه مردم مشهد، مشاغل، جلوههای بومی، داد و ستد، حضور مردم در کوی و برزن‌ها)
۴- آلبومهای خانوادگی
 (مشهد در میان عکسهای آلبومهای خانوادگی: شامل تمامی عکسهای زیارتی، یادگاری و مستندی که خانواده‌ها در سفر به مشهد ثبت کردهاند و به نوعی مشهد سال‌های گذشته و دور را نشان می‌دهد)

مقررات:
۱ – همهی عکاسان آماتور و حرفهای از سراسر ایران حق شرکت در جشنواره را دارند.
۲- به جهت تقویت نگاه عکاسانه، دو اردوی عکاسی برای عکاسان استان خراسان رضوی و یک اردو برای عکاسان شهرستان‌های دور و نزدیک برگزار خواهد شد. این سه اردو دارای کارگاه‌های آموزشی تخصصی و اساتید راهنما است و هیچگونه هزینه‌ای بابت ثبت‌نام متوجه شرکت کنندگان خراسانی یا شهرستانی نخواهد بود. عکاسان منتخب شهرستانی برای اردو به مدت سه روز می‌ه‌مان جشنواره خواهند بود. (اطلاعات مربوط به اردو‌ها در روزهای آینده منتشر خواهد شد)
۳ – عکسهای ارسالی حتماً باید در محدوده شهر مشهد و در سال ۱۳۸۹ ثبت شده باشند.
۴ – نگاه اسنادی، محض و مستندگونه به شهر مشهد هدف و روش اصلی این جشنواره است.
۵ – رقابت میان تکعکسهای رسیده برگزار می‌شود و جشنواره از پذیرش مجموعه عکس – بهدلیل ضعف آموزشی در شناخت صحیح مجموعه عکس و ظرفیتهای آن – معذور است.
۶ – هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۵ تکعکس در بخشهای چهارگانه جشنواره ارسال کند. این ۱۵ عکس می‌توانند در یک بخش، یا پراکنده در محورهای موضوعی جشنواره باشند.
۷ – آثار می‌توانند رنگی، سیاه و سفید، ثبت آنالوگ، دیجیتال، برخوردار از تکنیکهای لابراتواری در چاپ یا پردازشهای نرمافزاری بنا بر انتخاب و صلاحدید عکاس باشند و محدودیتی از این بابت وجود ندارد.
۸ – آثار باید فقط به صورت فایل Jpeg و اندازه ضلع بزرگ حداقل Pixel۳۵۰۰ (در عکسهای افقی Width = ۳۵۰۰pixel و در عکسهای عمودی Height = ۳۵۰۰ pixel) بر روی CD یا DVD ارسال شوند. نیازی به ارسال پرینت یا نسخه چاپ شده نیست.
۸ الف – آثار برای بخش ۴ نیز بایستی به صورت یک فایل اسکن شده که اندازه آن مطابق شرایط بند قبلی باشد بر روی CD یا DVD ارسال شود. آثار پذیرفته شده در بخش ۴ با عنوان «احیا کننده» به جای «عکاس» در کتاب نفیس جشنواره منتشر خواهد شد.
۸ ب- نحوه نامگذاری فایل‌ها: از چپ به راست: شماره عکس – نام و نام خانوادگی – شماره بخش به صورت تایپ انگلیسی.
مثال: آقای علیرضا میرزایی برای یازدهمین عکس خود که در بخش مناظر شهری مشهد ارسال می‌کند:  11-Alireza Mirzaee-2
۸ ج- از نامگذاری فارسی و یا استفاده از هرگونه کاراک‌تر فارسی در نام فایل‌ها جداً خودداری فرمایید.
۹ – آثار منتخب داوران در کتاب نفیس جشنواره به چاپ خواهد رسید و به جهت اهداف آموزشی جشنواره، یک نسخه از این کتاب برای همه شرکتکنندگان ارسال خواهد شد.
۱۰ – CD‌ها و DVD‌های ارسالی عودت نمی‌شوند و پس از پایان جشنواره معدوم می‌شوند.
۱۱ – عکاسان باید آثار خود را حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ به دبیرخانه جشنواره تحویل و یا بوسیله پست پیشتاز به گونهای ارسال کنند (۷۲ ساعت زود‌تر) که تا همین زمان به دبیرخانه وصول شود.
۱۲ – ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره است.

گاهشمار جشنواره:
فراخوان: بهمن ۱۳۸۹
اردوهای عکاسی برای عکاسان خراسان رضوی: بهمن ۱۳۸۹
اردوهای عکاسی برای عکاسان شهرستانی: اسفند ۱۳۸۹
کارگاه‌های علمی: اسفند ۱۳۸۹
آخرین مهلت ارسال آثار: پایان ساعت اداری روز ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
داوری: ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
اطلاعرسانی: ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
مراسم پایانی: تابستان ۱۳۹۰

جوایز:
به نفرات اول تا سوم در بخشهای چهارگانهٔ جشنواره و منتخب ویرایش نرمافزاری، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و سکه بهار آزادی اهداء خواهد شد.

رییس ستاد جشنواره: هادی مظفری
دبیر جشنواره: کیارنگ علایی
مدیر اجرایی جشنواره: سیدمجتبی خاتمی
هیأت داوران: افشین شاهرودی، سیفالله صمدیان، مسعود زندهروح کرمانی، مسعود توجهی، کریم متقی، ساسان فهیمی، محمد ادیبی
داور بخش ویرایش تصویر: مهدی رضوی
مسؤول دبیرخانه: الهه ابراهیمی
مسؤول اردوهای عکاسی: حمید سلطانآبادیان
مدیر سایت: حمید جسمی
اساتید راهنما در اردوهای عکاسی: حمیدرضا گیلانیفر، حمید شعفیزاده
مدرسین کارگاه‌های علمی: فرامرز عامل بردبار، مهدی رضوی، مصطفی پیوندی

نشانی دبیرخانه: مشهد / ضلع غربی پارک ملت / مجتمع فرهنگی وهنری امام رضا (ع) / کانون هنرمندان خراسان/ انجمن عکاسان خراسان رضوی / دبیرخانه سومین جشنواره ملی عکس مشهد

راه‌های تماس با جشنواره:
دبیرخانه: ۶۰۴۳۴۸۴- ۶۰۴۳۱۰۷-۰۵۱۱
دبیر جشنواره: ۰۹۳۵۷۵۷۳۳۰۰
مدیر اجرایی: ۰۹۱۵۱۱۲۶۴۵۰
پایگاه الکترونیکی