انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر قزوین با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین دومین هفته عکس استان قزوین را برگزار می‌کند.

موضوع: عکاسی با گرایش مستند

گاهشمار:
آخرین مهلت تحویل آثار به دبیرخانه هفته عکس: پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹
گزینش عکس‌ها: ۱ اسفند ۱۳۸۹
افتتاحیه و نمایش عکس‌های پذیرفته شده: ۴ لغایت ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
اختتامیه و اهداء جوایز: ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
شورای سیاستگذاری: سید یحی عرشی‌ها، مریم اعتماد‌زاده، مهدی وثوق نیا، تورج خامنه‌زاده، امیر ملا حسنی

هیئت داوران: محسن راستانی، مسعود امیرلوئی، ساعد نیک ذات

شرایط شرکت:
۱. شرکت در هفته عکس برای همه عکاسان استان قزوین آزاد می‌باشد.
۲. هر تقاضا کننده حداکثر می‌تواند ۵ قطعه تک عکس و یک مجموعه عکس (۲ تا ۷ عکسی) رنگی یا سیاه و سفید ارسال کند.
۳. عکس‌های ارسالی با فرمت Tiff و حداقل با عرض ۳۰ سانتی‌م‌تر و دقت ۳۰۰ دی‌پی‌آی به روی CD به دبیرخانه هفته عکس ارسال شود.
۴. فایل عکس‌های خود را در CD بدین ترتیب نامگذاری کنید: اگر نام شما به فرض مهرداد فرهنگی است عکس شماره ۵ شما بدین شکل نامگذاری شود: Mehrdad Farhangi ۰۵
۵. روی CD نام و نام خانوادگی و شماره تلفن تماس خود را بنویسید.
۶. هر تقاضا کننده می‌باید عنوان، مکان و زمان عکس‌ها و همچنین متن و ترتیب نمایش برای مجموعه عکس را در فایلی با فرمت word به روی CD قرار دهید.
 (دبیرخانه هفته عکس انتظار دارد کلیه عکس‌ها دارای عنوان باشد.)
۷. برگه فرم درخواست شرکت را پر کرده و همراه CD به دبیرخانه هفته عکس ارسال یا تحویل نمائید.
 (برگزار کننده پیشنهاد می‌کند، عکاسان ساکن قزوین برای پیشگیری از صدمات احتمالی ناشی از حمل پستی CD آثار خود را مستقیماً به دبیرخانه هفته عکس تحویل دهند.)
۸. آثار فاقد فرم درخواست و فایل اشاره شده در بند ۶ پذیرفته نخواهند شد.
۹. عکس‌های ارسالی باید متعلق به فرستنده عکس‌ها باشد و ارسال عکس و امضای فرم درخواست به معنای پذیرش مقررات هفته عکس خواهد بود.
۱۰. تفسیر موارد پیش‌بینی نشده بر عهده دبیرخانه هفته عکس خواهد بود.
۱۱. بدیهی است که شورای سیاستگذاری و هیئت داوران نمی‌توانند متقاضی شرکت در هفته عکس باشند.
۱۲. از میان مجموعه عکس‌های پذیرفته نشده هیچ تک عکسی از طرف هیئت داوران برای نمایشگاه انتخاب نخواهد شد.
۱۳. آثار پذیرفته شده در کتابی چاپ و یک جلد از آن به کلیه متقاضیان اهدا خواهد شد.
۱۴. به کلیه عکاسانی که آثارشان پذیرفته شده است گواهی شرکت اهدا می‌شود.

جوایز:

نفر اول، تندیس هفته عکس و لوح افتخار به همراه چهارمیلیون و پانصد هزار ریال
نفر دوم، تندیس هفته عکس و لوح افتخار به همراه سه میلیون و پانصد هزار ریال
نفر سوم، تندیس هفته عکس و لوح افتخار به همراه دومیلیون و پانصد هزار ریال
برگزیده ویژه هیئت داوران، تندیس هفته عکس و لوح افتخار به همراه دو میلیون ریال

نشانی دبیرخانه: قزوین، خیابان نادری شمالی، مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد، انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر قزوین تلفن: ۳۳۴۳۰۰۶

 فرم شرکت در مسابقه