دبیرخانه جشنواره ملی عکس آیات اسامی راه‌یافتگان به این جشنواره را اعلام کرد.
یوسف اکبری پابندی، یداله عبدی پور، سید محمد صادق حسینی، حسین ساکی، علیرضا عطاریانی، کامل روحی، منصوره معتمدی، مسعود سلیمانی، رضا گلچین کوهی، محمود بازدار، اکبر پرویزی، حمیدرضا بازرگان، ابراهیم کوچکی، محمد ادیبی، داوود کهن ترابی، عهدیه میر صادقی، فرزاد گَوَری، جمشید فرجوند فردا، آریا جعفری، روح اله طامهری، سید علیرضا نعمتی، جواد عسگر اوغلی، سید علی حسینی فر، موسی حاجی نژاد، محمد مستوفی، امیر مهدی کریمی، هومن مرادی، هاجر بیک محمدی، مهدی جهانگیری فیض آبادی، جاوید تفضلی، مهدی معصومی گرجی، نقی خوش خلق، مریم فطورچیان، سید حسین حدائقی، حمید سلطان آبادی، حجت اله عطایی، سید جلیل حسینی زهرایی، محمد جواد مکتبی عکاسان راه یافته به جشنواره ملی عکس آیات هستند.
داوری آثار رسیده به جشنواره توسط کریم ملک مدنی، علیرضا کریمی صارمی، سید عباس میرهاشمی و حمیدرضا حسین زاده (داور محتوایی مرکز فعالیت‌های قرآنی) انجام شده است.