891119_1.gif

یکصد و چهل و نهمین نمایشگاه موزه عکسخانه با نمایش آثار عباس افضلی از بیستم بهمن در افتتاح می‌شود.
افضلی در این نمایشگاه با عنوان «آئین‌های محرم ننیز»  30 عکس رنگی در ابعاد مختلف از آیین‌های محرم این روستا به نمایش گذاشته است.
روستای ننیز در سه کیلو متری شهرستان رابر استان کرمان واقع شده است. تعزیه خوانی در ننیز اگر چه سابقه اش به دیگر آئین های محرم نمی رسد .اما تاریخی همپایه تعزیه ایران دارد و اوج آن مصادف است با رونق تعزیه خوانی تکیه دولت در عهد ناصری …
موقعیت جغرافیایی و از سوی دیگر علاقه‌مندی مردمانش به حفظ سنت‌ها، شیوه تعزیه خوانی و آئین‌های وابسته به آن را تا حدود زیادی از آسیب و دگرگونی دور نگه داشته است .
نمایشگاه تا نهم اسفند ۸۹ از شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۳ – ۱۴ تا ۱۷ و جمعه‌ها ۱۰ تا ۱۶ ادامه دارد.
 موزه عکسخانه شهر، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز