چهارشنبه بیستم بهمن ۸۹ نشست با علی قلمسیاه با عنوان «دید عکاسانه به طبیعت» در انجمن عکاسان نگاه برگزار می‌شود.
علی قلمسیاه در این نشست به تعریف عکاسی، طبیعت، شاخه‌های عکاسی طبیعت، ارزش و کاربرد عکاسی از طبیعت در رسانه‌های آموزشی، هنر و مستند از طبیعت، پست مدرنیسم در هنر و خلاقیت و مفاهیم و معانی خلاقیت در عکاسی و ابزار‌شناسی می‌پردازد.
علی قلمسیاه متولد ۱۳۲۳ است و از سال ۱۳۶۰ به تدریس عکاسی در موسسات و دانشکده‌های عکاسی پرداخته است. وی عکاسی از رویداد‌ها و بازی‌های المپیک و پاراالمپیک را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده و تاکنون نمایشگاه‌های متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان برگزار کرده است.
قلمسیاه مسئولیت دبیر اجرایی، دوره اول تا سوم دو سالانه عکس تهران برعهده داشته است.
این نشست ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸/۳۰ چهارشنبه بیستم بهمن در سالن استاد هادی شفائیه، واحد آموزش خانه عکاسان ایران واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، طبقه ۱- برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.