داوری چهار هزار و یکصد و هشتاد عکس رسیده از شصت و دو شهرستان به دبیرخانه سومین جشنواره ملی عکس مشهد برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه این جشنواره، هیات داوران شامل: سیف الله صمدیان، افشین شاهرودی، مسعود زنده روح کرمانی، کریم متقی، مسعود توجهی، ساسان فهیمی و محمد ادیبی در یک نشست چهارده ساعته به بررسی آثار رسیده پرداخته و در نهایت با توجه به معیارهای اعلام شده در محور‌های موضوعی فراخوان و رویکرد کلی جشنواره (عکس مستند شهری)، در مجموع یکصد و سی و دو عکس را شایسته حضور در بخش مسابقه جشنواره دانستند.
از میان این تعداد اثر، بیست یک عکس در بخش «شهر رضا ع»، هفتاد عکس در بخش «مناظر شهری مشهد»، و چهل و یک عکس در بخش «زندگی روزمره» مورد انتخاب داوران قرار گرفته است.
دبیرخانه جشنواره ضمن سپاس از حضور پرشور عکاسان حرفه‌ای و آماتور که منجر به رشد سی و سه درصدی آمار این جشنواره و ارتقای محسوس سطح کیفی آثار شدند و تبریک به برگزیدگان، اسامی عکاسان راه یافته به بخش مسابقه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.
عکس‌های راه یافته به سومین جشنواره ملی عکس مشهد سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۸۹ در  سایت جشنواره و سایت عکاسی به نمایش در خواهد آمد.
عکس‌های داوری را در اینجا ببینید.
891218_1.jpg