­دبیرخانه مسابقه ملی عکس «تروریسم جهانی» احمد جلالیان، رحیم بایزیدی، سیدحسن حسینی، علیرضا قمری، علی فریدونی، غلامرضا مسعودی، فرامرز عامل‌بردبار، غلامرضا نصراصفهانی، وحید فرجی، مهدی قاسمی، مرتضی یاراحمدی، محمد حاجی‌پور، میلاد معصومی، یلدا معیری را به عنوان نفرات راه‌یافته به این مسابقه معرفی کرد.
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف به تصویر کشاندن چهره پلید و مذبوحانه تروریسم به منظور ایجاد تشویش، نگرانی و ناامنی در جامعه و کشتار انسان‌های بی‌گناه برای رسیدن به مقاصد شیطانی اقدام به برگزاری این مسابقه کرده است.
دکتر محمد ستاری، محمدمهدی رحیمیان، امیرعلی جوادیان داوری آثار این مسابقه را بر عهده داشتند و علیرضا کریمی صارمی دبیر جشنواره است.