مهلت ثبت نام اینترنتی در نخستین جشنواره عکس تعاون پایان فروردین است و تمدید نخواهد شد.
رضا محمدی دبیر نخستین جشنواره ملی عکس تعاون با اعلام این خبر افزود: اما مهلت رساندن سی دی عکس‌ها به دبیرخانه جشنواره‌های استانی در ادارات کل تعاون و ادارات تعاون شهرستان‌ها تا ۷ اردیبهشت خواهد بود. بر همین اساس متقاضیانی که قصد حضور در جشنواره را دارند ضروری است تا پایان فروردین نسبت به ثبت نام اینترنتی و دریافت کد ثبت نام اقدام و سی دی عکس‌های خود را حداکثر تا هفتم اردیبهشت ارسال کنند. [اطلاعات بیشتر]