به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان نگاه، انتخابات سومین دوره هیات مدیره، چهارشنبه هفتم اردیبهشت با حضور مدیرعامل انجمن، هیات مدیره پیشین و اعضا برگزار شد.
اعضای سومین دوره هیات مدیره انجمن عکاسان نگاه، جواد پورسعید، گوهرتاج کیانی،سعید شجاعی،محمدرضا محرری و مرضیه حیدرزاده به عنوان عضو اصلی و مجید نقدی و ستاره سلیمانی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب کردند.
در انتخابات بازرس، علیرضا رنجبر شورابی به عنوان بازرس و فریدون امیدوار (علی البدل) انتخاب شدند.
گفتنی است، انتخابات هیات مدیره انجمن عکاسان نگاه، هر دو سال یکبار و انتخابات بازرس هر سال برگزار می‌شود.