کارگاه نظری با عنوان «پدیده عکس و دلالت‌های ضمنی» در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ در حوزه هنری فارس برگزار خواهد شد.
مدرس این کارگاه «کیارنگ علایی» است و در این کارگاه به موضوعاتی چون: عکس‌ها درباره چه هستند؟، مختصات عکس، انواع پیام در عکس، سطح بیانی، سطح محتوایی، چگونگی شکل گیری دال و مدلول در عکس‌ها و نقش آن در فرآیند استخراج معنا از عکس‌ها پرداخته خواهد شد. همچنین به عنوان مصادیقی بر این گفتمان تئوریک، از آثار ایموژن کانینگهام، فلورنس هنری، من ری و چند عکاس معاصر ایرانی در این نشست بهره برده خواهد شد.
این کارگاه در اختتامیه نمایشگاه عکس «دهلیز» در شیراز و به همت حوزه هنری استان فارس برگزار خواهد شد.