900418.jpg

یزد پنجمین میزبان آثار برگزیده اولین دوره مسابقه سراسری عکس گندم، آرد و نان شد.
این نمایشگاه شنبه هجدهم تیر از ساعت ۱۸ افتتاح می‌شود.
نمایشگاه تا بیست و سوم تیر همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ ادامه دارد.
گنجینه فرهنگ و هنر یزد، خیابان قیام، میدان خان