900425_3.jpg

نمایشگاه مجموعه عکس‌های علیرضا دانافر، شنبه اول مرداد ماه ساعت ۱۷/۳۰ در گالری حوزه هنری استان یزد افتتاح می‌شود.
این نمایشگاه شامل ۲۵ عکس سیاه سفید و رنگی که جستجوهای عکاس از محیط زندگیش را نشان می‌دهد.
علیرضا دانافر متولد ۱۳۶۶، یزد، دانشجوی کار‌شناسی ارشد رشته گرافیک دانشگاه شاهد است.
این نمایشگاه تا ۶ مرداد صبح‌ها ۸ الی ۱۳/۳۰ و بعد از ظهر ۱۷ الی ۲۰ ادامه دارد.
گالری حوزه هنری استان یزد، ابتدای خیابان کاشانی، کوچهٔ آزادی