پنج‌شنبه سی‌ام تیر ۹۰ از ساعت ۱۵ الی ۱۸مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران (نوبت دوم) برای انتخاب بازرسان انجمن در آمفی تئا‌تر روزنامه ایران واقع در خیابان آپادانا، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۰۸، برگزار خواهد شد.
دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در فراخوان مجمع عمومی آورده است:
دستور جلسه مجمع عمومی: گزارش هیات مدیره، گزارش خزانه دار، گزارش بازرسان‏، انتخاب بازرسان
اعضای اصلی انجمن که مایل به کاندیداتوری در انتخابات فوق هستند می‌توانند تا تاریخ  سی‌ام تیر ۹۰ با ارائه درخواست کتبی و کپی و اصل مدارک مندرج در اساسنامه به دبیرخانه انجمن مراجعه کنند.
شرایط کاندیداتوری جهت بازرسان، طبق ماده ۳۷ اساسنامه است.
تذکر ۱: همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است.
تذکر ۲: هر عضو انجمن می‌تواند با در دست داشتن کارت معتبر انجمن و وکالت نامه کتبی از طرف یکی از اعضای دیگر انجمن که قبل از انتخابات در دبیرخانه به ثبت رسیده باشد، به جای ایشان رای دهد.
لطفاً جهت صدور کارت‌های جدید انجمن پیش از تاریخ مجمع اقدام کنید.