900512.jpg

در آستانهی روز خبرنگار، نمایشگاه گروهی ۱۲ نفر از عکاسان خبری خراسان رضوی باعنوان «فتوژورنالیسم، ۱۲ نگاه» ساعت ۴ عصر شنبه ۱۵ مرداد در نگارخانهی رضوان مشهد گشایش می‌یابد.
در این نمایشگاه که به همت «انجمن عکاسان مطبوعات خراسان رضوی» و با همکاری مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی و روزنامه شهرآرا برگزار می‌شود، آقایان محسن بخشنده، مهدی بلوریان، امین خسروشاهی، میثم دهقانی، صادق ذباح، محمدعلی رضایی، محمد زائرنیا، آرش شکورزاده، مهدی قربانی، حسین کامشاد، جعفر کبوتری و جواد کرمانی، بیش از ۴۰ قاب از عکسهای خبری خود را به نمایش خواهند گذاشت. انتخاب عکسهای نمایشگاه توسط فرامرز عامل بردبار صورت گرفته است.
این نمایشگاه از ۱۶ تا ۲۰ مرداد از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر آمادهی بازدید علاقهمندان است.
نگارخانه رضوان: مشهد – خیابان کوهسنگی ۱۷