جمعه ششم آبان ۹۰ نمایشگاه عکس هادی هراجی با عنوان «تصویر به مفهوم» در گالری دی افتتاح می‌شود.
عکس‌های نمایشگاه با استفاده از فیلم لیتو گرافی تهیه شده است و هر کدام به مفاهیم مختلف با آگراندیسور شکل گرفته‌اند.
در مقدمه نمایشگاه به نقل از «ویلم فلوسر» آمده است:
«در قرن نوزدهم متن پرستی به مرحله‌ای بحرانی رسید، ه عبارت دقیق‌تر، تاریخ به پایان خود رسید. تاریخ، به معنای دقیق کلمه، یک فرآیند دائمی تبدیل «تصویر به مفهوم» است. یک روند روشن سازی فکر، رمز زدایی اشیاء و یک فرآیند دائمی درک است. اگر متن غیر قابل درک شود، دیگر چیزی برای توضیح دادن باقی نمی‌ماند، و تاریخ به پایان خود می‌رسد.»
هاد ی هراجی ۶۲ سا ل دارد. او عکاس بازنشسته صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است و چهل سال است که عکاسی می‌کند، وی در حال حاضر به عنوان محقق، مدرس عکاسی و عکاس فیلم با شرکت فیلمسازی و پژوهش‌های سینمایی هیلاج همکاری می‌کند.
در کارنامه هنری هراجی برپایی ده‌ها نمایشگاه انفرادی و حضور در نمایشگاه‌های گروهی و چاپ عکس‌هایش در مطبوعات و کتاب‌های بسیاری به ثبت رسیده است.
افتتاح جمعه ۶ابان از ساعت ۱۵ الی ۲۰
نمایشگاه تا سه شنبه ۱۷ابان از ساعت ۱۵ الی۱۹ ادامه دارد.
گالری دی، نیاوران، ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، کوچه ناز۱، بن بست ترانه، پلاک۳