900813_3.jpg


نخستین جشنواره عکس شمسه تلاشی است نوین برای ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی در شهر و تعاملات شهروندی با هدف تحقق چهار اصل: ارتباط، آگاهی، مشارکت و اعتماد میان شهر، شهروند و مدیریت شهری که به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می‌گردد. شمسه عکس (نخستین جشنواره عکس شمسه) نیزهمچون دیگر جشنواره‌های هفتگانه شمسه جشنواره‌ای است از بطن مردم و محلات شهر و برای همگان جشنواره‌ای. برای به تصویر در آوردن زوایای مختلف شهر از نگاه شهروندان.
ش: شهروند  م : محله  س: سرمایه اجتماعی  ه : هویت شهری
تلاشی است نوین برای ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی در شهر و تعاملات شهروندی

اهداف
هدف از این جشنواره تحقق چهار اصل ارتباط، آگاهی، مشارکت و اعتماد میان شهر، شهروند و مدیریت شهری است که به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می‌گردد.
 شمسه عکس (نخستین جشنواره عکس شمسه) نیزهمچون دیگر جشنواره‌های هفتگانه شمسه جشنواره‌ای است از بطن مردم و محلات شهر و برای همگان. جشنواره‌ای برای به تصویر در آوردن زوایای مختلف شهر از نگاه شهروندان.
برپاکنندگان نخستین جشنواره عکس شمسه همچنین اهداف زیر را در برگزاری آن دنبال می‌کنند:
•فعال سازی فرهنگی شهروندان به منظور توانمند سازی فرهنگی محله
•تقویت حس تعلق شهروندان به محل زندگیشان
•باز‌شناسی کالبدی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… محله
•جلب مشارکت آگاهانه شهروندان در اداره امور شهر
 •شناسایی و جذب استعداد‌های نهفته در بطن محله‌ها
به یقین میزان، نوع کیفیت آثار شرکت داده شده و هم چنین چگونگی و نحوه مشارکت فعال عموم شهروندان در چنین رویداد جمعی شهری نه تنها اهداف برشمرده را درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در پی دارد بلکه به مثابه بر‌ترین ابزار پیدایی درخواست‌های واقعی شهر و شهروندبرای مدیران شهری و ازآن روجهت دهی اقدامات مدیریت شهری ازیک سو ونهایتا تحقق مشارکتآگاهانه و مسئولانه شهروندان از سوی دیگربه شمار رود.
به همین سبب علاوه بر اهمیت موضوع، نحوه، مقیاس برگزاری، اهمیت اثر بخشی این جشنواره را به عنوان یک اقدام عملی در نیل به اهداف یاد شده برای برپا دارندگان آن، را به طورکامل ازهر جشنواره متعارف دیگرکه صرفاً به نمایش، معرفی و اهداء جوایز به آثار بر‌تر می‌انجامد، متمایز می‌کند.

محور‌ها
محله؛ داشته‌ها و نداشته‌ها
این محور به محله و سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، مادی، تاریخی، ملی،… و هم چنین از دست‌داده‌ها اشاره دارد ومی تواند گستره‌ای متنوع از موضوعات را چون آثار محله، فرزندان محله، شاخص‌های محله، فراموش شده‌ها، امنیت محله، بهداشت و ایمنی محله و… در برداشته باشد.
محله و روابط جمعی
بیانی مربوط به مراودات شهروندان در مقیاس محله است و می‌تواند به موضوعاتی چون حضور، مشارکت، رفتار شهروندی، همسایگی و… بپردازد.
محله و رویداد‌ها
رویداد‌های جمعی محله با نظر به هنجار‌ها و نا‌هنجار‌ها و همچنین سنت‌ها، آئین‌ها و….
محله و حس تعلق
محور مربوط به تصویر در آوردن مفهوم تعلق و عدم تعلق به مکان (محله) است و می‌تواند بیانی ازمواردی چون خاطره سازی و خاطرات، یادگار‌ها، تلاش‌ها، بچه‌محل‌ها و… باشد.
محله و توسعه پایدار
این محور جوانب متعدد موضوع توسعه پایدار را متناسب با محله، گذشته و حال در بر می‌گیرد و می‌تواند به آثار مثبت این رویکرد در مقیاس محله و تبعات منفی حاصل از عدم توجه به چنین رویکردی در ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و… اشاره داشته باشد.

خصوصیات جشنواره
– داوران جشنواره را گروهی از کار‌شناسان و صاحب نظران در زمینه عکس و عکاسی و کار‌شناسان امور مذهبی و فرهنگی و مدیریت شهری تشکیل داده‌اند.
– هیئت‌های گزینش آثار به صورت منطقه‌ای بهترین آثار وارده به دبیرخانه‌های هادی هر منطقه را برای شرکت در نمایشگاه عکس جشنواره بر می‌گزینند.
– به تمام آثار را یافته به نمایشگاه عکس جشنواره، گواهی شرکت در جشنواره اهداوه آثار پذیرفتهشده در بخش جنبی و ویژه نیز مبلغی به عنوان حق التالیف نقدی پرداخت خواهد شد.
– جشنواره دارای سه بخش اصلی، جنبی و ویژه است که بخش اصلی به عکاسان غیرحرفه‌ای و بخشهای جنبی و ویژه به عکاسان حرفه‌ای اختصاص خواهدداشت. انتخاب آثار نیز در سه سطح هیئت داوران، منتخب شهرداران و منتخب مردم انجام خواهد شد.
 منتخب هیئت داوران
برای هر یک از بخش سه گانه داوران ۳ اثر را شایسته تقدیر و دریافت نشان و جایزه می‌دانندهمچنین نشان و جایزه ویژه‌ای به بر‌ترین عکس در بخش ویژه جشنواره اختصاص داده می‌شود
 منتخب شهرداران
 در سطح هر یک از مناطق ۲۲ گانه شهرداری برای هر یک از بخشهای ۳ گانه ۳ اثر برگزیده که به وسیله دست اندرکاران فرهنگی، هنری و اجتماعی هر منطقه و کار‌شناسان سازمان‌های واسطه انتخاب شده‌اند جوایز ویژه‌ای از طرف شهرداری تهران اهدا خواهد شد.
منتخب مردمی
از میان آثار راه یافته به نمایشگاه عکس مرحله نهایی جشنواره به ده اثر منتخب مردمی که به ترتیب بیشترین مقدار آرای مردمی را به خود اختصاص داده‌اند، نشان جشنواره جوایزارزند‌های اهدا می‌شود همچنین نشان و جوایز ویژه شمسه به بر‌ترین اثر منتخب مردمی که در بین ۱۰ اثر نهایی دارای بیشترین تعداد رای مردمی باشد تعلق می‌گیرد در اولین دوره جشنواره عکس شمسه جهت تشویق در ترغیب علاقمندان به عکاسی از صاحبان آثاری که به مرحله نهایی راه پیدا کنند نیز به طور جداگانه‌ای تقدیر به عمل آمده و هدایای ارزند‌های به آنان اهدا خواهد شد
بخش اصلی جشنواره
این بخش به عکاسان غیر حرفه‌ای اختصاص دارد و همه شهروندان عزیز می‌توانند با هر نوع وسایل و امکاناتی که برای تهیه عکس دارند از دوربین تلفن همراه گرفته تا دوربین‌های پیشرفته برای جشنواره عکس بگیرند و در مسابقه شرکت کنند.
بخش جنبی
این بخش به عکاسان حرفه‌ای اختصاص دارد و در آن بخش عکاسان حرفه‌ای در هر یک از موضوعات و محورهای جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.
بخش ویژه
بخش ویژه جشنواره نیز تحت عنوان «فضاهای بی‌دفاع شهری» به عکاسان حرفه‌ای اختصاص دارد.
ضوابط
در هر دو بخش اصلی و جنبی جشنواره شرکت همه شهروندان بدون هیچ گونه محدودیت آزاد است. شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق پست و یا به صورت حضوری به دبیرخانه هادی جشنواره در منطقه شهرداری محل سکونت خود تحویل دهند. دبیرخانه از پذیرش آثار ناقص یا مخدوش معذور است.
ارسال یا تحویل آثار به منزله اقرار به دارا بودن مالکیت معنوی آن، توسط شرکت کننده است و در صورت اثبات عدم مالکیت معنوی اثر، عواقب حقوقی و جزایی ناشی از آن کاملا به عهده وی می‌باشد.
در هر بخش شرکت کنندگان می‌توانند حداکثر پنج اثر را برای شرکت در جشنواره ارسال نمایند. همچنین تمامی شرکت کنندگان می‌بایست به همراه پرینت اثر، لوح فشرده آثار خود را با فرمت TIF یا JPG در اندازه ۳۰x۴۰ سانتی متر و حساسیت ۳۰۰dpi ارسال نمایند. در صورت پذیرش آثار، ارائه فایل اصلی اثر به دبیرخانه جشنواره الزامیست. (درون لوح فشرده ضمن شماره گذاری آثار از ۰۱ تا ۰۵ در هر بخش، عنوان آن بخش از جشنواره که اثر در آن شرکت داده شده است و تاریخ و زمان و مکان (نشانی) عکاسی نیز نوشته شود.)
دقت فرمایید درون لوح فشرده یک فایل متنی ذخیره شود که حاوی اطلاعات زیر باشد:
نام و نام خانوادگی شرکت کننده، میزان تحصیلات، نشانی دقیق پستی، کدپستی ده رقمی، تلفن، تلفن همراه و نشانی پست الکترونیک شرکت کننده.
آثاری که دارای اطلاعات خواسته شده نباشند در داوری شرکت داده نخواهند شد. هیچ یک از آثار ارسالی بازگردانده نخواهد شد و حق بهره گیری از آثار برای برگزار کننده در هر زمان محفوظ است.
ارسال آثار به دبیرخانه توسط شرکت کنندگان به منزله پذیرش کلیه مواد این آیین نامه و قبول و رعایت آن است.

نشانی دبیرخانه تخصصی: میدان قزوین، خیابان قزوین ساختمان شماره ۲، معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۱۱
تلفن و نمابر: ۵۵۴۲۴۶۷۶
دبیر هنری: آقای رسول اولیا‌زاده – خانه عکاسان ایران
نشانی دبیرخانه‌های هادی: تمامی معاونت‌های اجتماعی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران
آخرین مهلت ارسال آثار: آخر آذرماه ۱۳۹۰
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام در جشنواره به سایت شمسه مراجعه فرمایید.