به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران می‌رساند، جهت آگاهی از مراحل دریافت آرم طرح ترافیک، پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیری در سامانه شهرداری تهران تا پانزدهم آذر به دبیرخانه انجمن مراجعه کنند.
بدیهی است به دلیل محدودیت سهمیه واگذاری براساس اولویت‌های،حضور موثر در مجامع انجمن، سابقه عضویت و همکاری با کمیته‌های انجمن تعیین شده است.
از اعضاء محترم که امکان دریافت آرم از دیگر مراکز (رسانه مطبوع) را دارند از‌‌ همان طریق نسبت به اخذ طرح ترافیک اقدام کنند.

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران