جایزه نقدی آبان ماه جشنواره یزد پیکچرز به فرزاد آرین‌نژاد نفر اول، امید امیدواری نفر دوم و حامد نیرومند قوچانی نفر سوم رسید.
بر اساس اعلام فراخوان جایزه نفر اول هشتصد هزار تومان، نفر دوم چهارصد هزار تومان و نفر سوم دویست هزار تومان بود که به حساب نفرات اول تا سوم واریز شد.
داوری عکس‌های آبان ماه جشنواره یزد پیکچرز را مریم زندی بر عهده داشت که ۱۰ عکس برگزیده از اسحاق آقایی، محسن اسماعیل‌زاده، امیرحسین خورگوئی، فرزاد لطفی، حسین الله یاری، زکریا جاسمی، علی نفیسی، مرتضی جعفری، مختار حسین‌زاده، پیمان ایروانی و ۱۰ عکس تقدیر شده از حمزه محمد حسینی، معین حامدی، محمد مهدی امیا، محمد باقری‌نژاد، مرتضی نعمتی، جمشید فرجوند فردا، محمدرضا مومنی، مرتضی جعفری، سپیده گندمی و سهیل زند آذر را انتخاب کرد که از طرف ایشان کتاب چهره‌ها و از طرف مدیریت جشنواره یزد پیکچرز کتاب آبی با خط قرمز به تمامی بیست و دو عکاس بر‌تر، برگزیده و تقدیر شده اهدا خواهد شد.