جمعه ۱۶ دی نمایشگاه آرش حنائی با عنوان «۰۲-هنرمند سرخوش-کفش‌های راهی-خالی-زمین.پی اس دی» در گالری آران افتتاح می‌شود.
در مقدمه این نمایشگاه آمده است: مجموعهٔ «۰۲-هنرمند سرخوش-کفش‌های راهی-خالی-زمین» در قالب یک کلاژ ناهمگون به نمایش در می‌آیند و ترکیبی از پروژه‌هایی با مباحث مختلف را به یک دامنهٔ واحد می‌آورند. این پروژه‌ها یا ناتمام و یا در حال انجام هستند. محتوای این مجموعه‌ها به باور هنرمند، حداقل در یک نقطه به هم مرتبط می‌شوند. گویی که فیلم‌های خام چهار فیلم سینمایی بدون نتیجهٔ خاصی برای یک فیلم نهایی تدوین شده باشند.
هنرمند سرخوش شخصیتی است ضد ارزش‌های یک هنرمند آرمانگرا، گاهی رویا‌پرداز و گاهی متوهم و گاهی از فرط ناامیدی سرخوش و سرگردان. گاهی به وقایع دست می‌اندازد و گاهی به تصاویر ذهنی‌اش بسنده می‌کند و بی‌آنکه هدف مشخصّی را دنبال کند و یا در صدد شکل گیری یک مجموعه برآید، مدام در حال تولید است. هنرمند سرخوش معتقد است که مجموعهٔ همسان و هم شکل، ارزش‌های فردی را سلب می‌کند و او را به تکرار و تعهّد به مخاطب سوق می‌دهد تا آنجا که نتیجه به هدف تعبیر شود. هنرمند سرخوش بر تنوّع فرم و رنگ و فضا سازی تاکید می‌کند تا کلمات و مفاهیم را در حیطهٔ واژه ایمترادف محدود سازد و تفسیر و تحلیل را بر گردن مخاطب بیاندازد. برای مثال در قسمت «خالی» مفهموم تهی بودن که غالباً با توضیحات فاخر فلسفی همراه است، با استفاده از تصاویر و وسایل پیش پا افتاده نظیر جعبهٔ خالی، معمّای لاینحلّ یا تفنگ‌های خالی و گل‌های تزیینی که «تهی» بودن را قالب می‌گیرد به سخره کشیده می‌شود یا به عبارتی «خالی»، «توخالی» می‌شود.»
افتتاحیه جمعه ۱۶ دی از ساعت ۱۵ تا ۲۱
نمایشگاه تا ۶ بهمن از ساعت ۱۱ تا ۱۹ ادامه دارد. گالری جمعه‌های غیر افتتاحیه تعطیل است.
گالری آران، خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲