901015_1

جمعه ۱۶ دی دهمین نمایشگاه بابک کاظمی با عنوان «آلیس در سرزمین ایرانیان» در گالری هما افتتاح می‌شود.
مهاجرت و عجیب بودن محیط اطراف برای مهاجر موضوع عکس‌های کاظمی است و در ۱۵ اثر کلاژ به نمایش گذاشته است.
گشایش: جمعه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۶ تا ۲۰
نمایشگاه تا ۲۷ دی از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۹ ادامه دارد. گالری شنبه ۲۴ دی ماه تعطیل است.
خیابان ولیعصر، کوچه بابک بهرامی، شماره ۵۸، واحد یک، مراجعه از درب پارکینگ