اولین جشنواره ملی عکس تئا‌تر راه روشن با تاخیری دو ماهه از هفتم بهمن همزمان با دیگر رشته‌های فرهنگی هنری به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار می‌شود.
دربخش عکس ۲۰ عکاس منتخب طی ۳ روز برپایی جشنواره تئا‌تر به رقابت می‌پردازند.
نفرات بر‌تر اولین جشنواره ملی عکس تئا‌تر راه روشن دهم بهمن در مراسم اختتامیه معرفی می‌شوند.
این جشنواره توسط قوه قضائیه خراسان رضوی و دبیر عکسی مهدی پاک برگزار می‌شود و رضا موسوی، مسعود پاکدل و ابراهیم حسینی داوران آن هستند.