901027

شنبه هشتم بهمن نمایشگاه رامین رضوانی در کافه گالری باغ فردوس افتتاح می‌شود.
رامین رضوانی در اولین نمایشگاه انفراد خود ۱۹ عکس در اندازه‌های ۷۰×۷۰ و ۱۱۶×۳۰ سانتی‌متر با پاییز به نمایش گذاشته است.

در کارت دعوت نمایشگاه به قلم مهسا فرهادی کیا آمده است:
«مجموعه عکس‌های رامین رضوانی، در فضایی میان تنوع فرمال و انسجام معنا و ذهنیت گرایی در قالب عینی ایستاده است. هر چند تمامی فریم‌ها لحظاتی از طبیعت را ثبت می‌کنند، اما مشخصاً نه طبیعت سوژه‌ی این مجموعه است و نه نگاه او به طبیعت نگاهی بازنمایانه.
عکاس در این مجموعه با سوبژکتیویسم درونگرای خاص خودش به رسم دیرین سنت عکاسی ابژه‌های دنیای بیرون را ثبت نمی‌کند بلکه از طریق انتخاب کادر‌ها گویی لنز دوربین را به سمت خود گردانده و نگاه بیننده را از بیرون به درون معطوف می‌کند. به نحوی که در برخی کادر‌ها حتی هنرمند از سوژه مریی‌تر احساس می‌شود به عنوان مثال، در فریم پنجرهٔ بارانی سوژهٔ اثر، نه منظره‌ای دلچسب از قطرات باران بر پشت پنجره، بلکه تنهایی عکاس به عنوان ناظر است. این وضعیت حتی در اثر دیگر او از آسمان ابری با افقی باز و مردی تنها در یک سوم سمت راست کادر تشدید می‌شود.
در دیگر آثار رضوانی از جمله فریم‌هایی از تک درختان استوار یا کلاغی تک افتاده، عکاس کوشیده است با نگاهی کمینه گرا تنها یک عنصر را فعال نگه داشته و باقی عناصر را یا حذف کرده یا عامدانه به حاشیه براند و از این طریق حضور مؤلف را هر چه پررنگ‌تر ثبت کند.
رامین رضوانی در این مجموعه نه خود را در مسیر نخ نمای انتزاع و فرمالیسم قرار داده و نه تلاش کرده با منعکس ساختن المان‌های «مفهومی» نخ نما شده، دست به خود نمایی بزند. او تنها خلاقانه کوشیده است تا صادقانه به زبان خود سخن بگوید.»

نمایشگاه تا ۱۸ بهمن همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ و جمعه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۲۱ ادامه دارد.
کافه گالری باغ فردوس، خیابان ولی عصر، نرسیده به تجریش، باغ فردوس، ساختمان سینما توگراف